1 op de 10 zelfstandigen kampt momenteel met een depressie, kwart heeft ooit al depressie gehad

Categorie Sociaal
1 op de 10 zelfstandigen kampt momenteel met een depressie, kwart heeft ooit al depressie gehad

11 procent van de zelfstandigen kampt momenteel met een depressie, zo blijkt uit onderzoek van NSZ, waaraan 862 zelfstandigen hebben deelgenomen. 24 procent van de zelfstandigen kreeg eerder al een depressie te verduren. Ruim één derde van alle zelfstandigen kwam dus al in aanraking met deze ziekte. “Niet vergeten dat zelfstandigen eigenlijk constant onder stress staan”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkomsten en die van hun personeel en werken gemakkelijk 60 uren per week en meer.” Opmerkelijk is wel dat 34 procent van de zelfstandigen de hele tijd aan het werk is gebleven tijdens hun depressie en 56 procent dat zoveel mogelijk trachtte te doen. Dat is zeker niet altijd de beste optie, maar de beperkte sociale bescherming bij ziekte verplicht hen hier als het ware toe.

Op tien jaar tijd nam het aantal langdurig zieke zelfstandigen toe met 36 procent. Dat is nog altijd een pak minder dan bij de werknemers, waar het aantal langdurig zieke werknemers de afgelopen tien jaar met maar liefst 70 procent toenam, maar het blijft een significante toename. Eind 2016 zaten er 24.472 zelfstandigen al langer dan één jaar ziek thuis, waarvan een aantal ongetwijfeld met een depressie.

Uit onderzoek van NSZ, waaraan 862 zelfstandigen deelnamen, blijkt dat 11 procent op dit moment in een depressie zit. Daarbovenop heeft 24 procent ooit al te kampen gehad met een depressie. Nagenoeg twee derde van de zelfstandigen (65 procent) is (nog) niet in aanraking gekomen met deze ziekte. Volgens onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat 14 procent van de Belgen op een bepaald moment van hun leven een depressie krijgen. “Dat zelfstandigen gevoeliger zouden zijn voor depressie verwondert ons niet. Zij staan onder permanente stress, zijn verantwoordelijk voor hun eigen inkomsten en indien ze met personeel werken ook nog eens voor de inkomsten van hun medewerkers en hun werkweken bedragen gemakkelijk 60 uren en meer. Bovendien kunnen ze hun zaak amper loslaten, blijft hun onderneming de hele tijd doormalen in hun hoofd en kunnen ze minder dan werknemers bijvoorbeeld met gelijken spreken over problemen op het werk”, weet NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Uiteraard spelen vaak ook privéfactoren bij een depressie, maar bij zelfstandigen is de grens tussen professioneel en privé vaak flinterdun.”

Opvallend is dat heel wat zelfstandigen zelfs met een depressie aan het werk blijven: 34 procent van de zelfstandigen met een depressie bleef gewoon aan de slag tijdens hun ziekte, terwijl dat 56 procent dat zoveel mogelijk trachtte te doen en 2 procent slechts af en toe probeerde te werken. Slechts bij 8 procent ging het echt niet meer om hun zaak draaiende te houden. Of het verstandig is om met een depressie toch te blijven werken, is volgens NSZ een andere zaak, maar vaak is er voor zelfstandigen geen andere optie. 65 procent van de zelfstandigen die met een depressie toch blijven werken, doet dat uit financiële noodzaak, 55 procent om geen klanten teleur te stellen en 39 procent omdat een langdurige sluiting tot een faillissement zou leiden. Nochtans is het aanvaarden dat je een depressie hebt en dat het tijd vergt om te herstellen cruciaal.

Dat zoveel zelfstandigen zelfs met een ernstige ziekte aan het werk blijven, heeft louter en alleen te maken met de beperkte sociale bescherming die zij krijgen wanneer ze ziek of arbeidsongeschikt zijn. In tegenstelling tot langdurig zieke werknemers die tijdens de eerste maand hun volledige loon uitbetaald krijgen en vervolgens een ziekte-uitkering via de mutualiteit die ongeveer overeenkomt met 60 procent van hun loon, moeten zelfstandigen het met een pak minder stellen. Op dit moment krijgen ze tijdens de eerste maand arbeidsongeschiktheid zelfs helemaal niets en vanaf de tweede maand een forfaitaire uitkering die losstaat van hun eerder verdiende inkomsten. De federale regering besliste in het kader van het zomerakkoord wel om de carensmaand voor zelfstandigen vanaf 1 januari 2018 terug te brengen tot 14 dagen, maar dat blijft voor NSZ onvoldoende.

Volgens de ondernemersorganisatie moet wie arbeidsongeschikt wordt als zelfstandige vanaf dag één een uitkering krijgen in functie van het eerder verdiende inkomen. Een zelfstandige betaalt aanzienlijk wat bijdragen, maar wanneer hij ziek, arbeidsongeschikt of invalide wordt moet hij het zien te rooien met een beperkte, forfaitaire uitkering. Hogere uitkeringen op basis van hun eerder verdiend inkomen zijn eenvoudigweg veel logischer en eerlijker. In de eerste plaats moet dat dé prioriteit zijn bij de verdere verbetering van het sociaal statuut vooraleer men aan goedbedoelde extraatjes denkt, zoals vaderschapsverlof voor zelfstandigen.

deel dit