1 op 5 jongeren heeft geen werk: NSZ dringt aan om meer in te spelen op de arbeidsvraag

Categorie Werk
1 op 5 jongeren heeft geen werk: NSZ dringt aan om meer in te spelen op de arbeidsvraag

Alleen een degelijke basiskwalificatie en een gezonde dosis goede wil kunnen jongeren naar een volwaardige job leiden. Dit zegt NSZ naar aanleiding van de cijfers van Eurostat waaruit blijkt dat 1 op 5 jongeren geen job heeft. Daarbij denkt NSZ niet in de eerste plaats aan het klassiek onderwijs. Heel wat van die jonge werkzoekenden zijn schoolmoe. Het zal zaak zijn om die jongeren tijdig toe te leiden tot de leertijd of hen te overtuigen een individuele beroepsopleiding op de werkvloer te volgen. Meer en meer werkgevers vinden attitude en de wil om te werken net iets belangrijker dan een mooi diploma. Jonge mensen met een gezonde dosis goede wil zijn nog kneedbaar en zijn zeer gegeerd bij de kleine ondernemers. Willen we het werkloosheidscijfer bij de jongeren doen dalen dan moeten we het komende werkjaar vooral inzetten op de leertijd en op de individuele beroepsopleidingen, aldus nog Christine Mattheeuws, voorzitter NSZ

1 op 5 Belgen tussen 20 en 24 jaar heeft geen werk en volgt geen opleiding. Alarmerend! Het zal zaak zijn om het komend werkjaar die jongeren een basiskwalificatie bij te brengen. Hierbij kijkt NSZ niet in de eerste plaats naar het traditioneel onderwijs, dat al jaarlijks heel wat jongeren een mooie rugzak aan startkwalificatie meegeeft. Het probleem stelt zich vooral bij jongeren die al snel schoolmoe zijn en die door gebrek aan kwalificatie niet aan werk geraken. Meer van die jongeren moeten al vanaf hun 15 jaar gestuurd worden naar de leertijd. Immers maar liefst 87 procent van de leerjongeren vindt binnen het jaar een job! Het wordt tijd dat ouders en jongeren beginnen inzien dat een degelijke stielkennis echt wel zeer gegeerd is bij de werkgevers. Een duizendtal bedrijven is op dit moment op zoek naar jongeren die ze mee kunnen kneden, maar er zijn onvoldoende leerjongeren.

Ook de individuele beroepsopleidingen kunnen soelaas bieden om het werkloosheidscijfer te laten zakken. Met een individuele beroepsopleiding krijgt de werkzoekende gedurende één tot zes maanden een opleiding in een bedrijf. De werkzoekende behoudt tijdens die opleidingsperiode zijn werkloosheidsuitkering, maar krijgt er van het bedrijf waarin hij opgeleid wordt een productiviteitspremie bovenop. Op die manier krijgt hij een inkomen dat hij zou verdienen met een klassieke arbeidsovereenkomst. Voor de werkzoekende is die opleiding een ideale springplank naar een vaste job, zegt NSZ. Ook hier zijn heel wat werkgevers vragende partij om mensen op te leiden. Niet alleen omdat de werkgever tijdens de opleidingsfase geen loon moet betalen, maar enkel de premie. Maar ook omdat de werkgever weet dat een nieuwe medewerker sowieso nog van alles te leren heeft op de werkvloer alvorens ten volle te renderen. Doordat de werkgever de betrokkene tijdens opleiding van alles kan aanleren, kan hij daarna ook ingezet worden voor zaken waar hij ook het best voor is. Een goede zaak voor de werkgever maar ook voor de werknemer die zich alsdan ook nuttig voelt op de werkvloer.

NSZ roept VDAB, ouders, jongeren maar ook de onderwijswereld op om zoveel mogelijk jongeren warm te maken om een opleiding te laten volgen op de werkvloer. Dit zal vermijden dat jongeren in een negatieve werkloosheidsspiraal terechtkomen, aldus nog NSZ.

deel dit