1 jaar afronding: nog geen tiende van de handelaars rondt kassaticket af

Categorie Handel
1 jaar afronding: nog geen tiende van de handelaars rondt kassaticket af

De afrondingsregels voor contante betalingen zijn sinds één jaar in voege. Sinds 1 oktober 2014 mogen handelaars cashbetalingen afronden tot het dichtstbije 0 of 5 eurocent. Toch maakt slechts 9 procent van de handelaars gebruik van die mogelijkheid tot afronden, wat erg weinig is en zelfs minder dan een halfjaar geleden. Dat de afrondingsregels niet gelden voor elektronische betalingen, is natuurlijk een rem op het mogelijke succes van die maatregel. Daarom is het goed dat de federale regering onlangs besliste om de afronding uit te breiden naar elektronische betalingen, al valt uit onderzoek van NSZ wel op dat de helft van de handelaars dan ook niet zal afronden tot 0 of 5 eurocent, voornamelijk uit vrees voor misnoegde klanten.

Sinds één jaar mogen handelaars contante betalingen afronden naar 0 of 5 eurocent. Wanneer de prijs eindigt op 1,2,6, of 7 eurocent wordt er dan naar beneden afgerond, in het voordeel van de consument, terwijl er naar boven wordt afgerond wanneer de prijs eindigt op 3,4,8 of 9 cent. Zo zal bij een prijs van 32,96 aan de kassa 32,95 euro gevraagd worden, terwijl bij een prijs van 32,99 aan de kassa 33 euro zou worden gevraagd.

Eén jaar later blijkt uit onderzoek van NSZ dat deze maatregel eigenlijk weinig succes kent. Slechts 9 procent van de handelaars rondt contante betalingen af naar het dichtstbije 0 of 5 eurocent, zo geeft onderzoek van de ondernemersorganisatie, waaraan 569 handelaars hebben deelgenomen, aan. Dat is zelfs minder dan bij een gelijkaardig onderzoek uit maart, toen 12 procent van de handelaars gebruik maakte van de afrondingsregels. “Een aantal handelaars is ondertussen dus al afgehaakt”, stelt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Verbazend is dat niet, gezien het feit dat er in 9 op de 10 handelszaken niet wordt afgerond.”

De ministerraad besliste onlangs dat de afrondingsregels bij 1 en 2 eurocent binnenkort ook zouden gelden voor elektronische betalingen. Een goede en logische stap, aldus NSZ, maar anderzijds blijkt dat bovenop de 9 procent handelaars die nu al afronden er slechts 35 procent handelaars daar ook gebruik van zouden maken. Ruim de helft van de handelaars (56 procent meer bepaald) zou hun kassaticket dus nog steeds niet afronden, zelfs wanneer alle soorten betalingen mogen afgerond worden. De hoofdreden daarvoor is dat zij vrezen dat afrondingen de klanten zouden kunnen doen afschrikken. Nochtans toont de praktijk aan dat dit niet zo is: 91 procent van alle handelaars die nu al afronden zegt immers niet meer prijsdiscussies te hebben met de klanten dan vroeger.

deel dit