Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Nieuws

Een eis van NSZ! - Beelden winkeldiefstal delen op sociale media moet kunnen om winkeldiefstalplaag beter te kunnen aanpakken.

NSZ wil het verspreiden van beelden van winkeldieven via sociale media wettelijk mogelijk maken. NSZ reageert hiermee op het nieuws dat topchocolatier Dominique Persoone gisteren een wedstrijd lanceerde op Facebook om winkeldieven te vinden. “Wettelijk mag dat niet, maar 1 op 5 handelaars doet het. Zij zijn het beu dat klachten voor winkeldiefstal geseponeerd worden en willen graag zelf actie ondernemen om hun goederen te beschermen”, aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

winkeldiefstal sociale media

De Sint kan voor chocolade meer dan ooit terecht bij de kleinhandel

Op 5 jaar tijd is het aantal kleinhandelszaken in chocolade en suikerwerk gestegen met 46 procent. Dit terwijl het aantal kleinhandelszaken in voeding in het algemeen in dezelfde periode daalde met 9 procent. Dat blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van de FOD Economie omtrent de evolutie van de kleinhandel gespecialiseerd in voeding. “Dat is goed nieuws en wijst duidelijk op de trend dat kleinhandel zich meer en meer specialiseren in een niche. Een strategie die blijkt te werken”, aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

kleinhandel eindejaar sinterklaas

Ook handelaars en (para)medische beroepen krijgen meer te maken met negatieve commentaren online

3 procent van de horecazaken heeft de laatste twee jaar te kampen gehad met negatieve commentaren van klanten op internet of  via sociale media. Het fenomeen is al langer gekend bij de horecasector. De laatste tijd zien we het fenomeen ook opduiken bij de handel en de medische en paramedische beroepen, zegt NSZ. Maar liefst 42 procent van de handelaars en 18 procent van de beoefenaars van een medisch of een paramedisch beroep heeft de laatste twee jaar negatieve commentaren online gekregen.

handelaar sociale media paramedisch negatieve commentaar

Black Friday: 6 op 10 detailhandels hebben er geen zin in.

Deze vrijdag is het Black Friday, een dag waarop in de Verenigde Staten al sinds verschillende jaren forse kortingen worden toegekend. Het fenomeen is duidelijk overgewaaid en geraakt ook meer en meer ingeburgerd in ons land, dat blijkt uit een enquête van NSZ waaraan 496 handelaars hebben deelgenomen. 91 procent van de detailhandelaars kent Black Friday, maar zes op tien van de kleinhandelaars doet er bewust niet aan mee. Hoewel deze themadag enorm aan bekendheid én belang wint, vinden vele kleinhandelaars het genoeg geweest met die opeenvolgende kortingsdagen. Enkele handelaars geven aan dat ze liever, ter vervanging van een korting, een actie voor het goede doel willen opzetten. Reeds 6 procent van de bevraagde handelaars zet zulke actie op poten. “Er is een overdaad aan het aantal themadagen en dat knaagt aan de kleine winstmarges van de detailhandelaar. Het kan niet altijd korting zijn. Het is hartverwarmend dat een aantal van hen een tegengewicht biedt door ook een steentje bij te dragen voor zij die het minder goed hebben”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

kleinhandel korting black friday

Aandeel startende vrouwelijke zelfstandigen daalt.

Slechts 34,3 procent van alle zelfstandige starters in 2017 is een vrouw. Dit is weinig , gezien 51 procent van de Belgische bevolking een vrouw is.  Erger nog is dat het aandeel vrouwen in het totaal aantal starters daalt. In 2008 bedroeg het aandeel van vrouwelijke starters nog 36,6 procent. Dat blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Uit een onderzoek van NSZ bij vrouwelijke ondernemers blijkt dat 70 procent het sociaal statuut als onoverkomelijke drempel zien voor het ondernemerschap. Maar liefst een kwart van de zelfstandigen zou een zelfstandige activiteit niet aanraden aan potentiële ondernemers. “We vertellen aan onze dochters dat ze alles kunnen worden, maar als ze zouden kiezen voor een carrière als ondernemer, worden ze minderwaardig behandeld op vlak van arbeidsongeschiktheid, moederschapsverlof, ouderschapsverlof, ... Dat is pure discriminatie”, aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. NSZ bepleit dan ook een gelijkschakeling van het statuut van zelfstandige en dat van werknemers. Daarenboven bepleit NSZ eveneens een uitbreiding van de dienstencheques, waardoor deze ook als betaalmiddel kunnen gebruikt worden voor kinderopvang.

vrouwelijke zelfstandige vrouwelijk ondernemerschap statuut

122 knelpuntberoepen waar vakbekwaamheid tekort schiet en toch stagneert aantal IBO-contracten

Het aantal werkzoekenden dat kiest voor een individuele beroepsopleiding (IBO) stagneert de laatste jaren. Dat blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van de VDAB. In 2017 opteerden 15.253 werkzoekenden voor een IBO en daarmee ligt het aantal in dezelfde lijn als in 2016 en 2015. Kmo’s smeken nochtans om vakmensen. Bovendien heeft ,volgens de VDAB, 44,5 procent van de werkzoekenden geen diploma secundair onderwijs. Door een opleiding op de werkvloer, aangevuld met een opleiding door VDAB, kunnen werkzoekenden succesvol ingeschakeld worden in het arbeidsproces.  Het grote probleem is dat IBO nog te weinig gekend is, zegt NSZ. Vandaar dat NSZ met plezier de actie van vandaag van de VDAB  ondersteunt. Tijdens de actie gaat VDAB samen met haar partners, waaronder NSZ, de straat op om 20.000 werkgevers te overtuigen van het nut van IBO. “IBO is voordelig voor de werkgever die op een financieel aantrekkelijk manier een arbeidskracht kan inschakelen op de werkvloer. Bovendien is het interessant voor de werkzoekenden die de opleiding kunnen gebruiken als springplank naar een vaste job. Een win-win situatie voor alle partijen”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

vdab ibo

Minder officiële winkeldiefstallen, maar aantal niet-aangegeven winkeldiefstallen neemt toe

Het aantal winkeldiefstallen is vorig jaar met 13 procent afgenomen, zo blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van de vzw Preventie & Veiligheid. Ook de politie registreerde in 2017 20870 diefstallen. Dat zijn er 2,7 procent minder. Toch geven de cijfers een vertekend beeld van de werkelijkheid. Onderzoek van NSZ toont aan dat 42 procent van de handelaars winkeldiefstal nooit aangeeft omdat ze van mening zijn dat daar toch geen gevolg aan wordt gegeven. De winkeldiefstalboete die voorzien is begin volgend jaar moet daar verandering in brengen. Handelaars zouden dan een bepaald bedrag mogen vragen aan een winkeldief. Een aparte inningsinstantie zou dat bedrag  mogen recupereren van de dief. Een aparte vzw waarin NSZ zetelt, zou dan controle uitoefenen op de inningsprocedure. In Nederland bestaat die aanpak al een aantal jaren en met resultaat.

winkeldiefstal winkeldiefstalboete

NSZ en KVABB tevreden met uitstel voor indiening personenbelasting tot en met 31 oktober 2018

NSZ en partner KVABB reageren tevreden op de beslissing van minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, om uitstel te verlenen voor de indiening van de personenbelasting tot en met 31 oktober 2018. Eerder deze week hadden de organisaties een verlenging van de termijn geëist, gezien het programma Tax on Web te kampen had met technische problemen. “We hopen wel dat de minister beseft dat er dringend een structurele oplossing moet komen voor de falende e-services van de FOD Financiën. Bij elke deadline liggen de softwaresystemen plat, dat kan toch niet langer,” aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

personenbelasting tax-on-web

Stop de pestbelastingen! – Een eis van NSZ!

Uit onderzoek van NSZ (februari 2017) bij de 308 Vlaamse steden en gemeenten blijkt dat slechts 5 procent van alle lokale besturen in dat jaar ondernemingsgerichte belastingen zal verlagen, terwijl 2 procent er zal afschaffen.


NSZ pleit er voor om alle anti-economische belastingen in alle steden en gemeenten in Vlaanderen te schrappen. Zulke taksen belemmeren immers het ondernemerschap, terwijl steden en gemeenten net baat hebben bij een forse dosis ondernemingsgezindheid. Lokale pestbelastingen en anti-economische taksen moeten volgens NSZ worden afgeschaft. Groei en ondernemerschap moeten worden aangemoedigd, maar nu worden zelfstandigen en ondernemers die willen doorgroeien teveel gehinderd door allerlei lokale anti-economische maatregelen en belastingen.

pestbelasting gemeenteraadsverkiezingen

Voldoende parkeerplaatsen! – Een eis van NSZ!

Een goed mobiliteitsbeleid houdt rekening met twee essentiële factoren: een vlot verkeer met daarbij nog steeds een belangrijke rol voor de auto en voldoende parkeergelegenheden, bij voorkeur ook zoveel mogelijk gratis.

parking mobiliteit gemeenteraadsverkiezingen

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer